Táto dočasná stránka je určená všetkým, ktorí sú zainteresovaní do pripravovanej výstavby dvadsiatich  radových garáží na sídlisku Klačno.

Má prispieť ku zjednodušeniu komunikácie medzi budúcimi majiteľmi garáži a k lepšej orientácii v danej problematike.

 

Ďalší postup:     25.08.2010 Dnes som bol na MÚ a dostal som nasledujúce informácie:

                           Čísla garáží, ktoré majú odovzdanú kompletnú dokumentáciu, potrebnú ku kolaudácii:

                           1, 2, 3, 8, 13, 15

                     Potvrdenie o prevzatí stavby majú doložiť majitelia garáži: 6,7, 17,18

                           Revíznu správu elektroinštalácie majú doložiť majitelia garáži: 5, 9, 10, 17, 18, 19, 20

                           Potvrdenie o protipožiarnych vlastnostiach stropu majú doložiť majitelia garáži: 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20

                           Do konca augusta treba doložiť chýbajúcu dokumentáciu. V prípade nedodržania uvedeného termínu, bude vykonaný štátny stavebný dohľad a na základe jeho zistení bude pravdepodobne pristúpene ku sankciám ( zákon 50/1976 Zz. §98, §105 ods. 3 písmeno c).

                           Zároveň som bol upozornený, že žiadosť na kolaudáciu bola podaná hromadne => kolaudácia nemôže byť vykonaná jednotlivo !!!

 

-        Pán Kendera mi doniesol ponuky a podmienky

ku kolaudácii. Pripomienky a návrhy posielajte

na adresu garaz@hrucho.sk .

Priebežne ich tu budem zobrazovať.

-      Posledný deň pripísania tretej  úhrady (1000 €)

na účet je 26.06.2009 nezabudnite, že prevod medzi bankami

trvá 3 dni !!! DODRŽUJTE TERMÍNY SPLATNOSTÍ !!!

                                      -        Dohodli sme sa na spôsobe financovania garážových dverí:

                                               Kedže nikto nepredložil výhodnejšiu ponuku, schválili sme

plechové výklopné dvere za cenu 210 € s DPH.  Túto sumu

odovzdajte pani Zajacovej (osloví Vás), alebo peniaze po vzájomnom dohovore doneste mne.

Termín dodania: max tri týždne od uhradenia zálohy. Tá bude uhradená hneď po vyzbieraní celej čiastky !!!

-                    Kto môže, oslovte potenciálnych realizátorov NN prípojky.

Potrebné podklady sú v dokumentoch

 

-        základy sú už hotové !!! (od pondelka 04.05.2009)

-        odvodové múry sú už hotové (od pondelka 15.06.2009)

-        stavebný dozor vykonáva p. Jaroslav Kendera. Odmena za

túto činnosť bude 10 €/ garáž.

-                    číslo účtu je: 56612487/0900. Ako variabilný symbol

uvádzajte číslo garáže.

 

 

Predchádzajúce stretnutia:   7,      19.06.2009 o 18:00  – pri garážach – rozdané zmluvy, dohodnutý spôsob

financovania dverí

6,        17.04.2009 o 18:00 - ihrisko pri predmetných pozemkoch. Prineste si so

sebou podpísané a overené zmluvy.

5,         14.02.2009 (sobota) o 1600 hod.  ihrisko pri predmetných pozemkoch.

- bol vybratý realizátor stavby – Roman Ondrejka.

 

4,         20.12.v 2008 o 1800 hod.  ihrisko pri predmetných pozemkoch

                                               - prevzatie územného rozhodnutia

                                                                       - dohoda o distribúcii stavebného povolenia

                                                                       - zistiť realizátorov projektu

 

3,         20.05. 2008 o 1900 hod.  ihrisko pri predmetných pozemkoch

 

2,         08.05. 2008 o 1800 hod.  ihrisko pri predmetných pozemkoch

                                                        - garáže sa budú stavať firmou

                                                                       - do 15. mája zaplatiť za pozemky a odovzdať zmluvy na podpis !!!

                                                                       - zadanie vypracovania projektu

                                                                       - zistiť najvhodnejšieho realizátora stavby

 

1,         30.04. 2008 o 1500 hod.  MÚ Ružomberok

                                                                      - rozdanie návrhov zmlúv

                                                                       - podanie informácii

                                                          

 

 

Všetky pripomienky, návrhy... posielajte na e_mailovú adresu: garaz@hrucho.sk