Kolaudácia

 

Rozvádzač

 

Situačný plán

 

Letecká snímka

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo

 

Splnomocnenie

 

3D model garáží

 

Zmluva na hrubú stavbu

 

Zmluva na úplné dokončenie

 

Cenová kalkulácia

 

Cenová ponuka dverí