Možné alternatívy:    Prefabrikát

                                      Montovaná garáž

                                      Murovaná garáž

 

 

 

 

 

 

Ak poznáte aj iné ....... posielajte na garaz@hrucho.sk